Vilkår for brug af øjentræning

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbestimmung sorgfältig durch, bevor Sie diese Software benutzen.

Vigtige vilkår

LICENSORER
Den juridiske eller fysiske person, der stiller SOFTWAREN til rådighed til brug: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Weststrassse 19, CH-3005 Bern, Schweiz / Switzerland

SLUTBRUGER
Den juridiske eller fysiske person, til hvem retten til at bruge denne SOFTWARE er givet.

LICENSIONSTAGER
Den juridiske eller fysiske person, til hvem retten til at installere, give licens og overføre denne SOFTWARE er givet til slutbrugeren.

De vigtigste punkter

  • Brugen af denne software bør ikke udgøre nogen risiko for slutbrugeren. Det er ikke desto mindre på egen risiko at bruge denne software.. LICENSER påtager sig ikke noget ansvar for brugen.
  • LICENSER forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre dette dokument til enhver tid. Det er LICENSTAGERENS ansvar at orientere sig om den aktuelle version af Brugsbetingelserne.
  • Denne software "Sakkadentrainer" (i det følgende benævnt "Software") må ikke ændres, overføres, distribueres, distribueres, lagres, kopieres eller genudgives uden samtykke fra LICENSER..
  • Som bruger af denne software tillader jeg, at mine træningsdata udelukkende anvendes til videnskabelige formål eller statistiske evalueringer i anonymiseret form..
  • Som slutbruger accepterer jeg at bruge denne software korrekt. Det betyder især, at en licenseret bruger kun må bruges af én person. Det er ikke tilladt at bruge kontiene flere gange.

Kontraktens genstand

Mod betaling af det aftalte vederlag tildeles slutbrugeren en personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge softwaren på et IT-system, der er egnet til dette formål og installeret hos LICENSTAGEREN (i det følgende benævnt "LICENSTAGERENS SYSTEM") i licensperioden i overensstemmelse med det tilsigtede formål..

Omfanget af anvendelsen

"Påtænkt brug" i forbindelse med disse licensbetingelser omfatter, men er ikke begrænset til, indlæsning, lagring, overførsel, konvertering, kørsel og reproduktion af softwaren i maskinlæsbar form på LICENSTAGERENS SYSTEM helt eller delvist med henblik på at køre softwaren til behandling af LICENSTAGERENS data..

Softwaren er stedbundet (den pågældende enhed) og må kun anvendes af den pågældende slutbruger på denne enhed. Flere personers brug af flere forskellige konti pr. konto er udtrykkeligt udelukket. For brug af andre virksomheder eller samtidig brug på forskellige computere skal der foretages separate bestillinger eller opnås separate licenser..

Systemkrav

Følgende krav fra slutbrugerens side er nødvendige for at kunne bruge softwaren: Nuværende browser som Chrome, Safari, Firefox. En skærmstørrelse på mindst 15" tommer anbefales..

Rettigheder til softwaren

LICENSER er indehaver af ophavsretten og opfindelsesrettighederne til softwaren, og LICENSTAGEREN anerkender disse immaterielle rettigheder. LICENSTAGEREN har kun ret til de online-brugsrettigheder til softwaren, der udtrykkeligt gives i denne aftale. Kunden må under ingen omstændigheder erhverve ejerskab af ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren eller varemærkerettigheder hertil..

Hemmeligholdelse

Softwaren indeholder oplysninger, idéer, koncepter og procedurer, navnlig om behandling af data, som udgør LICENSERENS forretningshemmeligheder og forretningshemmeligheder. LICENSTAGEREN er forpligtet til at behandle softwaren med samme omhu og fortrolighed som sine egne forretnings- og forretningshemmeligheder, til kun at bruge den til det tilsigtede formål i overensstemmelse med disse licensbetingelser og til ikke at stille den til rådighed for eller offentliggøre den til tredjemand på nogen måde eller form, hverken helt eller delvist..

Ansvar for licenshaver

Ansvaret for anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system, der er egnet til brug af softwaren (LICENSER-SYSTEM),og de resultater, der genereres ved dets anvendelse eller videre anvendelse, ligger udelukkende hos LICENSTAGEREN. LICENSER påtager sig intet ansvar i denne henseende. Endvidere er LICENSTAGEREN ansvarlig for den generelle støtte til slutbrugeren..

Licensafgift

  • Licensgebyret beregnes i henhold til de omkostninger, der er offentliggjort på tidspunktet for bestillingsprocessen..
  • Licensen er tidsubegrænset.
  • LICENSER kan til enhver tid ændre licensafgifterne.

Ansvarsfraskrivelse

LICENSER påtager sig, i det omfang loven tillader det, intet ansvar for oplysningernes korrekthed, nøjagtighed, aktualitet, pålidelighed og fuldstændighed. Ansvarskrav mod LICENSER for skader af materiel eller immateriel art, der skyldes adgang til eller brug eller manglende brug af de offentliggjorte oplysninger, misbrug af forbindelsen eller tekniske fejl, er udelukket..

Endvidere er LICENSER ikke ansvarlig for forstyrrelser i adgangskvaliteten som følge af force majeure eller som følge af begivenheder, som LICENSER ikke er ansvarlig for, navnlig svigt i kommunikationsnet og gateways. LICENSER garanterer ikke, at webstedet vil fungere uden afbrydelser eller fejl, og at eventuelle fejl vil blive rettet..

Alle tilbud er uforpligtende. LICENSER forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller til at ophøre med at udgive det midlertidigt eller permanent..

Personer med akut øjensygdom (f.eks. betændelse) bør ikke begynde at træne, før symptomerne er aftaget, og personer med lysfølsom fremkaldt epilepsi bør ikke træne..

Ansvar for links

Referencer og links til tredjepartswebsteder er ikke omfattet af LICENSER's ansvar. Ethvert ansvar for sådanne websteder afvises. Adgang til og brug af sådanne websteder sker på brugerens eget ansvar..

Cookies

Dette websted bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, der permanent eller midlertidigt gemmes på din computer, når du besøger dette websted. Formålet med cookies er især at analysere brugen af dette websted med henblik på statistisk evaluering og løbende forbedringer.

Du kan til enhver tid helt eller delvist deaktivere cookies i din browser i indstillingerne. Hvis cookies er deaktiveret, er det muligt, at du ikke kan få adgang til alle funktioner på dette websted..

Databeskyttelse

I henhold til artikel 13 i den schweiziske forbundsforfatning og bestemmelserne om databeskyttelse i det schweiziske forbund (databeskyttelsesloven, DSG) har enhver person ret til beskyttelse af sit privatliv og beskyttelse mod misbrug af sine personlige oplysninger.. LICENSER skal overholde disse betingelser. Personoplysninger behandles strengt fortroligt og sælges eller videregives ikke til tredjeparter..

I tæt samarbejde med vores hostingudbydere bestræber LICENSER sig på at beskytte databaserne bedst muligt mod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller forfalskning. Udlevering af personoplysninger via internettet er dog altid forbundet med risici, og intet teknologisk system er helt immun mod manipulation eller sabotage..

Fortrolighedspolitik for brug af Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres til og gemmes af Google på servere i USA. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse dog blive afkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, bliver ikke slået sammen med andre Google-data. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data ved at klikke på linket nedenfor. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Download og installer det tilgængelige browser-plugin.

Fælles afsluttende bestemmelser

Schweizisk lov finder anvendelse på alle juridiske forhold mellem LICENSER, LICENSTAGER og ENDELBRUGER af denne software. Hvis LICENSER har undladt at nævne en gældende lov, skal dette ikke betragtes som et frafald af en sådan lov. Hvis en bestemmelse i dette dokument erklæres ugyldig af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser intakte. Den eksklusive jurisdiktion for tvister, der opstår i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser, er byen Bern, med forbehold af obligatorisk jurisdiktion..

Bern, 10.07.2017