Zmiana wersji

  • Po rejestracji możesz zmienić swoją wersję podczas okresu próbnego. Po zakupie oprogramowania nie można samodzielnie zmieniać jego wersji. W sprawie zmiany wersji prosimy o kontakt: www.sakkadentrainer.ch/kontakt.html

  • Główną różnicą pomiędzy wersjami jest liczba ćwiczeń. Istnieją jednak inne ważne różnice, które są opisane w here.

  • Do tego ćwiczenia musisz być zalogowany (Guide) i musisz być na stronie głównej.

2. Kliknij na wybraną wersję

Schritt 2

3. potwierdzenie

Schritt 3