Szkolenie ogólne

W tym szkoleniu musisz znaleźć wszystkie predefiniowane liczby, które są rozłożone na całym ekranie.

  • Do tego ćwiczenia musisz być zalogowany (Guide) i musisz być na stronie głównej.

1. Otwórz ćwiczenie klikając na odpowiednie pole

Schritt 1

2. Kliknij na „Start”

Schritt 2

2. a) Opcja Tryb Prosty

Aktywuj tryb Prosty, jeśli nie chcesz szukać liczb w sposób odkrywczy, ale chcesz sprowokować sakkadowe ruchy oczu. Zalecana jest mieszanka pomiędzy eksploracyjnymi i sakkadowymi ruchami oczu. Jeśli masz jakieś pytania, skonsultuj się ze specjalistą lub skontaktuj się z nami: www.sakkadentrainer.ch/kontakt.html

Schritt 2a

3. Kliknij na „Start”

Ten obrazek przedstawia normalne ćwiczenie, bez trybu prostego.

Schritt 3

4. Znajdź wszystkie numery podane wcześniej

  • Uwaga: Ruszaj tylko oczami, nie głową

  • Uwaga: Jeśli chcesz zakończyć ćwiczenie wcześniej, naciśnij klawisz ESC

Schritt 4

5. Kliknij na „Save and exit” lub „Start”

Jeśli chcesz zakończyć ćwiczenie, kliknij „Save and quit”, w przeciwnym razie kliknij „Start”

Schritt 5

6. Kliknij na „Continue training”

Po wykonaniu ćwiczenia pojawia się statystyka, w której możesz przeanalizować właśnie wykonane przez siebie ćwiczenie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe oceny, kliknij na «Pokaż więcej statystyk».

Schritt 6