Ustawienia: Zmiana hasła

  • Aby zastosować się do tych instrukcji, musisz być na stronie głównej.

Aby zmienić hasło, należy postępować w następujący sposób:

1. Kliknij na „Ustawienia” powyżej

Schritt 1

2. Kliknij na „Zmień hasło” powyżej

Schritt 2

3. Wprowadź swoje aktualne hasło w górnym polu

Schritt 3

4. Wprowadź nowe hasło z co najmniej 6 znakami w środkowym polu

Schritt 4

5. Potwierdź swoje nowe hasło w polu poniżej

Schritt 5

6. Kliknij na „Zapisz zmiany”

Schritt 6

7. potwierdzenie

Schritt 7

8. Ewentualne błędy