Ustawienia: Usuń konto

  • Aby zastosować się do tych instrukcji, musisz być na stronie głównej.

  • Ważne: Usunięcie konta jest nieodwołalne!

Aby usunąć swoje konto i wszystkie związane z nim dane dotyczące szkoleń, należy postępować w następujący sposób:

1. Kliknij na „Ustawienia” powyżej

Schritt 1

2. Kliknij na „Inne”

Schritt 1

3. Kliknij na „Delete Account”

Schritt 3

4. Kliknij na „OK”

5. Podać powód skreślenia

Usuwanie zostało pomyślnie zakończone, gdy zobaczysz ten komunikat

Schritt 5