Ustawienia: Zmiana kolejności ćwiczeń

  • Aby zastosować się do tych instrukcji, musisz być na stronie głównej.

1. Kliknij na „Ustawienia” powyżej

Schritt 1

2. Kliknij na „Ćwiczenia” powyżej

Schritt 2

3. Zmiana kolejności

Aby zmienić kolejność ćwiczeń, należy postępować w następujący sposób:

  1. Wybierz ćwiczenia, które chcesz przenieść

  2. Kliknij na symbol strzałki obok symbolu oka

  3. Przesuń ćwiczenie w górę lub w dół do żądanej pozycji, **trzymując myszkę

  • Uwaga: Zmiany są zapisywane automatycznie. Nie musisz potwierdzać zmian!

change_order

4. Zmiana widoczności

Aby ukryć lub pokazać pewne ćwiczenia, należy postępować w następujący sposób:

  1. Wybierz ćwiczenia, które chcesz ukryć lub pokazać

  2. Kliknij na symbol oka

  3. Kliknij drugi raz na ikonę oka i cofnij zmianę

  • Uwaga: Zmiany są zapisywane automatycznie. Nie musisz potwierdzać zmian!

change_vis