Symulator pociągu

Symulator pociągu jest idealny do wywoływania sakkadowych ruchów oczu, ponieważ na ekranie znajduje się wiele ruchomych obiektów.

  • Do tego ćwiczenia musisz być zalogowany (Guide) i musisz być na stronie głównej.

1. Otwórz ćwiczenie klikając na odpowiednie pole

Schritt 1

2. Kliknij na „Start”

Schritt 3

3. Kliknij na „Start”

Schritt 4

4. Naciśnij spację, jak tylko zobaczysz ptaka

W sposób losowy, ptak latający leci albo z lewej albo z prawej strony w przeciwnym kierunku. Naciśnij spację na klawiaturze, gdy tylko zobaczysz ptaka. Automatycznie skanuj oczy od lewej do prawej strony (lub odwrotnie, w zależności od ustawień strony, która ma być trenowana). Po 10 biegach jest przerwa. Zmień liczbę przepustek w Ustawieniach

  • Uwaga: Jeśli chcesz zakończyć ćwiczenie wcześniej, naciśnij klawisz ESC

Schritt 5

5. Kliknij na „Save and exit” lub „Start”

Jeśli chcesz zakończyć ćwiczenie, kliknij „Save and quit”, w przeciwnym razie kliknij „Start”

Schritt 6

6. Kliknij na „Continue training”

Po wykonaniu ćwiczenia pojawia się statystyka, w której możesz przeanalizować właśnie wykonane przez siebie ćwiczenie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe oceny, kliknij na «Pokaż więcej statystyk».

Schritt 7